Monday, December 4, 2017

"Paralelni svetovi" na Drugom Salonu knjiga u Torontu

Nosioci kulture srpske dijaspore u Kanadi, predvođeni Violetom Dimitrijević koja je autor i direktor Salona Knjiga (većinom) srpskih pisaca u Torontu, aktivno stvaraju, a isto tako aktivno prate i književnu scenu, i to kako zemlje u kojoj žive, tako i svoje domovine.

Veoma nas raduje što u toj sredini ne samo da se predstavila naša zbirka, sabrana od radova učesnika našeg književnog konkursa za kratku fantastičnu priču, za koji bismo nekada rekli da je jugoslovenski, a danas ga nazivamo međunarodnim, već je i privukla pažnju svih učesnika i gostiju.

Svi ponuđeni primerci našli su svoje čitaoce već na otvaranju ovogodišnjeg saziva Salona knjige

No comments:

Post a Comment