Monday, February 17, 2014

Marica Josimčević: OGLEDALO LJUDSKOG RODA

20. o2. u 19.30č.

Književno veče sa Maricom Josimčević

Marica Josimčević
"Vreme je otkrivanja starih tajni", kaže Marica Josimčević, pridružujući se Druvalu Melhizedeku, Robinu Pakstonu, Valumu Votanu... i vojsci ostalih misionara. Tajne koje iznosi Marica ekstrahuje iz bajki, duhovnih iskustava i legendi i sažima ih alhemičarskim postupkom u lapis philosophorum, pri čemu joj korpus svetske književnosti daje alat i kalupe.

Umetnik je medijator, koji objave Sveta Istine izgovara glasom koji ljudski rod može da čuje. Da bi te objave stigle do uha koje čuje, potrebno je da medijator govori oba jezika, i onaj na kome mu se poruka daje, i onaj na koji je prenosi. Marica vlada i jednim i drugim; to je jasno i  iz njenih prethodnih dela - zbirki priča Škorpion je znao, Put kože, romanima Jovanje, Dno na vrhu sveta i ostalih. Međutim, Marica Josimčević poseduje još jedno umeće, koje prožima njen opus od početka, a u zbirci priča Ogledalo ljudskog roda preuzima prvenstvenu ulogu.To je umeće stvaranja zametka Sveta Istine. Semena, koje može da proklija u duši čitaoca i, ako se neguje, da izraste u biljku koja više nikad neće usahnuti i koja će, okrećući se uvek ka svetu iz koga je potekla, duši u kojoj je nikla pokazivati put.

Više o tome, u klubu "Reč i glas": Marica Josimčević, autor, Vesna Pešić (izdavač i urednik) Predrag Todorović (slikar i pesnik) Zorica Jovanović (glumica) i Milica Krković ( pisac i prevodilac), 

Zbirka priča OGLEDALO LJUDSKOG RODA, nova knjiga Marice Josimčević

No comments:

Post a Comment