Tuesday, January 28, 2014

RUKE - SKLAD NEBA I ZEMLJE

30. 01. u 19č.

Performansi književnice Gordane Petković 

1. Ruke - sklad neba i zemlje

Goedana je osetila da filozofiju Čuang Cea, modernističku svevidost i vlašku intuiciju Vaska Pope, uz ostala učenja i pouke kojima je gradila svoj umetnički senzibilitet može da prenese ako ujedini smislenu muziku reči i magijsku snagu pokreta. Povezujući mudre sa svojom poezijom, prenosi poruku na svim ravnima na kojima ju je i sama doživela.

2. Eho tišine

Reč i slike koje glasno iskazuju tišinu.

3. Eho kratkih slika

Doktorski rad Snežane Trstenjak, video rad njenih studenata na stihove Gordane Petković.


GORDANA PETKOVIĆ

No comments:

Post a Comment