Saturday, December 9, 2017

MOJ SLALOM OD BOLESTI DO ZDRAVLJA

Feljton Milice Cincar-Popović "Moj slalom od bolesti do  zdravlja" na portalu MEDIASFERA:

http://mediasfera.rs/2017/12/09/milica-cincar-popovic-moj-slalom-od-bolesti-do-zdravlja-7/
Feljton je namenjen svima kojima je sudbina namenila da iznenada dobiju novo telo, drukčije od onoga sa kojim su naučili da žive.​ U ovim tekstovima nećete naći ni recepte za čudesne lekove ni medicinske preporuke, već autentično svedočanstvo borbe za očuvanje svog integriteta u trenucima kada se zavisi od drugih i lutanja kroz džunglu saveta i preporuka.
Feljton izlazi svake nedelje a danas, 10. decembra, objavljen je 7. nastavak, "Ko sam ja". Svi prethodni nastavci dostupni su na portalu u folderu ovog feljtona.

S namerom da budu što dostupniji, ovi tekstovi se ne objavljuju u štampanoj formi niti je štampano izdanje planirano, već na elektronskom portalu MEDIASFERA i slobodni su za dalje prenošenje u nekomercijalne svrhe.


Monday, December 4, 2017

"Paralelni svetovi" na Drugom Salonu knjiga u Torontu

Nosioci kulture srpske dijaspore u Kanadi, predvođeni Violetom Dimitrijević koja je autor i direktor Salona Knjiga (većinom) srpskih pisaca u Torontu, aktivno stvaraju, a isto tako aktivno prate i književnu scenu, i to kako zemlje u kojoj žive, tako i svoje domovine.

Veoma nas raduje što u toj sredini ne samo da se predstavila naša zbirka, sabrana od radova učesnika našeg književnog konkursa za kratku fantastičnu priču, za koji bismo nekada rekli da je jugoslovenski, a danas ga nazivamo međunarodnim, već je i privukla pažnju svih učesnika i gostiju.

Svi ponuđeni primerci našli su svoje čitaoce već na otvaranju ovogodišnjeg saziva Salona knjige