STANIŠTE, Mira SatarićNe mogu je nazvati nepregledna, jer usled granja, šiblja i magle, te stalne, sveprisutne magle, pogled nije mogao daleko da prodre.
Sa druge strane, kada biste se jednom uputili tuda, jedina misao koja bi vas obuzimala bila je ta da je močvara nepregledna. Jer u onom blatu i ledenoj vodi, kraj vašim mukama se nikako nije mogao nazreti.
Kada se tog jutra, dr Lidija nije pojavila na vratima našeg udruženja, pomislio sam kako je bilo bolje u vreme kada se narod plašio i zazirao od takvih zabitih staništa koječega.
Žena je bila prava napast. Daleko od toga da nam nije bio potreban stručnjak njenog ranga, zahvaljujući njoj je močvara i proglašena prirodnim dobrom pod zaštitom države, ali njena opsednutost barskim pticama je bila, pa, zastrašujuća. Uostalom, ne zove se to bez razloga opsednutost. Koji drugi, valjani razlog bi čovek mogao da upotrebi kao izgovor za lutanje krajem od koga su i kartografi zazirali i o kome se tako malo zna. Izuzev onoga već poznatog, da ga nastanjuju retke vrste barskih ptica.
Uzdahnuo sam i pokupio sam svoj ranac, stari, odrpani, kao iz filmova. Kamo sreće da su retke ptice jedino šta nastanjuje močvaru. I da su njeni stanovnici jedina opasnost koju je maglovita mešavina blata, vode i trske krila.
Negde oko podneva, shvatio sam koliko je moja pretpostavka da ću je brzo naći bila pogrešna. Izmaglica mi je natapala odeću. Namrštio sam se. Ukoliko sam ja ovoliko mokar, ni doktorka sigurno nije u boljem stanju. Ali, za razliku od nje, ja od mokre košulje nisam mogao da dobijem upalu pluća.
Putokaz su mi bile, sasvim neočekivano, upravo barske ptice. Komešanje i graktanje me je uputilo kroz trsku i šiblje, dublje ka šumi.
Našao sam je na nekom panju, poluonesvešćenu i dobro mokru. Pritiskala je svim silama nogu, čudno uvijenu i sasvim krvavu od kolena naniže. Gledala me je netremice, grčeći se od bola, dok sam pokušavao da joj rasečem nogavicu i sagledam razmere povrede.
„Vi hodate po vodi,“ promrmljala je.
„Halucinirate,“ odvratio sam ni nepogledavši je. Priručni zavoji iz prve pomoći nisu bili od velike pomoći. Uprkos svom mom trudu, krv prosto nije želela da stane. Nisam smeo više da stežem povez. A ako sam bio u pravu, povez je ionako sasvim beskoristan.
„Ko Vas je napao?“
Zadrhtala je, ali tvrdoglavo odgovorila:
„Pala sam i...“
„Ne lažite me!“ dreknuo sam, sasvim iznerviran. „Dođavola, postoje dobri razlozi zašto čovek ne luta sam ovuda.“
Oči, zelene poput mutne vode oko nas, napuniše se suzama. Ali je i dalje čvrsto stiskala usne. Sabrao sam se i pokušao da je ohrabrim.
„Doktorka, molim Vas. Važno je.”
Odmahnula je glavom.
„Mislićete da sam poludela...“ Stiskala je nogu obema rukama. I pored poveza, krv je nemilice natapala zavoje.
„Mislila sam...,“ prelomila je, „prvo sam pomislila da je neka životinja. Naišla sam na žutu čaplju, zaglavljenu u trsci. Uplašila sam se, jer još nisam videla da je neka zašla ovoliko duboko u šumski deo... Bila je preplašena ali nije bila ozbiljnije povređena. Samo što sam je oslobodila, nešto se stuštilo na mene svom silinom. Uči... učinilo mi se... da je kakav vuk ili... i onda... Kunem se, ništa slično nisam videla!”
Proklete doktorkine ptice!
„Čaplja ju je napala i oterala...“
Disala je sve teže. Sagnuo sam se i podigao je u naručje. Zaustila je, ali je ipak oćutala. Zurila je u mutnu vodu i blatnjavu travu pod mojim stopalima. Nisam imao vremena da objašnjavam. Osetio sam kako telo u mojim rukama postaje teško, opušteno. Zastao sam, svega na tren. Bili smo suviše odmakli da bih stigao i do udruženja na vreme, a kamoli do bolnice. Sve i da stignem, teško da bi joj ko mogao pomoći.  Stisnuo sam usne i okrenuo se ka mraku šume.
Magla preda mnom se zgusnula u dobro poznato obličje. Duge kose zavijoriše za njom kada mi je potrčala u susret. Ruke su same poletele ka obamrlom telu u mom naručju. Zaustavile su se na dohvat od nje.
„Mila sestro,“ rekao sam glasno i krajnje ozbiljno, „ukoliko je njen život bio zalog za tvoj, onda ne oklevaj, već pomozi. Niko ti za to neće suditi.“
Istoga trena ju je preuzela od mene. Promatrao sam je. Prošlo je mnogo od kada sam prisustvovao tome da neka vila udiše život smrtniku. Nije to samo zakon vilnskog roda branio, već nije to bio ni jeftin dar. A dešavalo se, nebrojeno puta da i dar i darodavac budu ukaljani, ako se spaseni okrene zlu.
Doktorkin život koštao je pramen vilinske kose. Podigao sam obrve, svestan koliko je to visoka cena.  Posmatrao sam kako tu, u blatu, travi i isprepletanom korenju, pažljivo pripaja krajeve rana, boreći se sa sopstvenom slabošću. Zaličila mi je na kakvu bolničarku iz ratnog šatora. Strpljivu, smirenu i zadivljujuće hrabru.
Prošlo je mnogo pre nego što je podigla pogled ka meni i klimnula. Mogao sam da odahnem, doktorka je dolazila sebi. Ali magla je počela da poprima one hladnije, mračnije obrise. Suton se spuštao nad močvaru i ukoliko  se ne vratimo uskoro, krenuće potraga za nama. Žuta čaplja je zakreštala i nestala među trskom, pokazujući nam put nazad.
Ovoga jutra, posmatrao sam, sasvim oporavljenu, doktorku Lidiju kako stoji ispred građevinskih mašina, spremna da svim silama brani močvaru.
-          Koga danas ubijamo?- upitao je neispavani radnik, umorno i nezainteresovano.
Na trenutak, uplašio sam se da će im reći istinu.


No comments:

Post a Comment