PRVI SNIJEG, POSLJEDNJA VILA, Marija Nezirović

Kad siđem u kuhinju, Fribs me dočeka razgoračenih očiju. Umjesto u pahulje koje se sjetno plešu vani, zuri u stol. Tada zalaje, tako da poskočim, ali ne zbog laveža. Bila sam zorna: spavaća mi je soba na prvom katu bila slabo grijana i umila sam se hladnom vodom.
Uspavanu na stolu, ugledam vilu stvarnu kao kocku šećera, zagasito žutu, ne veću od čaše. Mora da je tijekom noći došla u kuću kroz odškrinuti prozor, osječajući težinu sniježnih oblaka. Sklupčila se u kutu u zlatnom kaputiću, blistavom kao da je satkan od svjetlosti. Sine mi: prije prvog bi snijega uvijek nestale. U rano proljeće Fribs je lajao na oroseno lišće u vrtu; vile su se skrivale pod žarom sunca, tvoreći zlaćane kugle svijetlosti. Uz kulisu kiše kontrast bi bio prejak. Već me poznavala, zaštićena od pogleda alkemijom.
“Čarolijom, ne alkemijom!”
San je bio himben. Vilin  me odgovor—tih, zvonak, kao da mi govori u blizini uha—zatekne dok si točim čaj.
“Od kada vile čitaju misli?” oštro kažem.
Čaj je uzeo maha.
“Od kada ne smiju? To je dobro znana činjenica!”
“Kako elegantno!”
“Ne mogu sama dalje.”
“Jesi li oslabljena?”
“Poslužila sam se sirom na stolu. Pomislih, bolje meni nego ovom psu duga jezika.” Fribs opet zalaje.
“Mislila sam na snijeg: ne može biti dobar za osjetljive vile—”
“Snijeg me ne plaši, ali vodeni duhovi da, od jednog takvog sam se sklonila u kuću,” kaže i zatreperi krilima nježnim kao u leptira.
“Mi vile komuniciramo pomoću umova, tako i tebi prenosim svoje misli.”
Pomislim trebam li ja vilina predavanja umjesto doručka. Prekasno pregrizem jezik.
“Vama ljudima fali dostojanstva, sumnjičavi ste!”
“Radim što mogu, a vjerujem samo svojem umu.”
“Vaš snijeg nikad ne bi padao. Nemate vjere!”
“Moj snijeg? U što vi vjerujete?”
“U višu svrhu, u vrijednost naše umjetnosti.”
“A ako je to obmana?”
“Nikada! Naše su misli čiste, samo istinite,” ona će stežući ručice.
“Ali služe vjerovanjima?”
“Kako površno! Mudrost vila sadrži recept za dobar snijeg.”
“Nisam znala da se vile bave smrzavanjem vode.”
Vila pozeleni od ljutnje, ne udostoji se odgovoriti mi.
”Što bi se desilo kad bi snijeg bio sav isti?”
“Pa ne bi mogao nastati! A nas bi pojeli vodeni duhovi!”
Na to vila kihne. Iz ormara izvadim vunene rukavice pa ju u obe obučem.
“Mislila sam da vile teže mirnom životu?”
“Mi se ponosimo što živimo među oblacima i služimo svijetu.”
“Zato onda trebaš mene?”
“Nije mi na čast, ali moja potraga ima veze s ovim gradom. Moja sestra Frida je nestala!”
“To je grozno!”
“Puštala sam snijeg da pada ranije, samo da me prepozna i javi se. Ništa!” zajauče ona. “Uz beznađe, obuzela me neutješna tuga, brinula me hladnoća. Onda sam jednog dana iznad grada čula Fridin pjev—samo šapat—neponovljiv kao snijeg. Pohrlila sam kroz ulice, napokon sam se bližila Fridinim mislima kad me zaskočio zloduh. Jedva sam živu glavu sačuvala—ne bi trebali biti tu zimi.” 
“Jesi li saznala gdje je?”
“Misli su joj plahe jer je zima sve jača, ali mislim da je izvor muzej instrumenata.”
“Mogla bih te odvesti.”
“Moramo se večeras vratiti u oblake, prije no što snijeg zabijeli grad!“
Zatečena sam brzinom razvoja.
“Ne želiš doći?”
Zadržim dah. Zbog takve bih odluke svisnula od žaljenja.
“Kako želiš!” odlučna sam. “Idemo dok je grad prohodan!”
U zadnji čas, pograbim uzicu i zazovem Fribsa koji nam se ushitreno pridruži. Vani je snijeg prerastao u ledene kapi.
“Vodeni duhovi!” klikne vila. “Ako se smočim, nestat ću!”
“Puna si zahtjeva vilo,” viknem u trku.
“Zovem se Flund, ja sam fla-pon, dizajner snijega.”
Kažem joj svoje ime pa zastanem—kako je to bilo moguće?
“Upravo tako. Za nas je izrada snijega tradicija, te važan dio održavanja prirodne ravnoteže koju vi rušite!”
“Na to si mislila kad si spomenula vašu umjetnost?”
Vila strpljivo objasni: “Svaka pahulja je jedinstvena jer ima drugačiji kristalni kostur: mi smo za to zaduženi. U nas postoji svijest o skupu misli svih vila i tako nikad ne stvorimo dvije jednake pahulje!”
Kako se približavamo muzeju ulicu su sve strmije. Crna se sjena nadvila i odjednom nas dohvati vodeni duh. U čas smo ostali bez zaštite. Flundova se rukavica promočila. Kad je zloduh pojurio naprijed Fribs se ispriječio među nas. Vodena masa ga poškropi ali on navali. Da ga nije otjerao, zamasi kiše bi nas pomeli.
“Ona je unutra, pokušao nas je zaustaviti. Brzo!” zadihano će vila.
Jurili smo kroz praznu palaču dok je Flund osluškivala. Dovela me do glasovira zatvorena kučišta. Podigla sam teško drvo, provirivši untra.
U zbrci žica nađemo obješen nepomičan stvor. Obuze me strah: je li prekasno? Raširivši krila, Flund dopusti svjetlosti s prozora da joj prođe kroz tijelo i obasja drugu vilu. Kako su minute sporo minule, Fridina je boja osnažnila, sitno se tijelo pomaklo.
“Je li Frida dobro?”
Flund pocrveni. Ne zna sakriti neugodu pa poviče: “Sestro! Znaš li koliko sam strepila?”
Poleti usrkos hladnoći prema sestri da je zagrli i ugrije. Nježna Frida tada prošapta kako je ondje dospjela. Napao ju je zloduh dok je skakutala po tipkovnici. Skrivao se u flauti u kojoj se nakupila vlaga. U jeku borbe upala je u utrobu glazbala i sanduk se zaklopio nad njom, utišavši joj moći.
Izašli smo na ulicu.
“Hvala vam,” sramežljivo će Frida.
Flund me poljubi u čelo.
“Sada odlazimo, ali u proljeće ćemo se vratiti.”
“A vila nikad ne laže, ” kažem. “Sretan put, zadnje vile!”
Vinu se u oblake kao ljeskava vrpca. Večeras će poslati pahulje samo za nas.
Dok je sat otkucavao ponoć, ja sam s Fribsom gledala zlatni snijeg.


No comments:

Post a Comment